Wednesday, 11 June, 2008

ಆಟೋ ದೇವರುಗಳು

’ಮುಕಬಿಂಕ’. ಇದೇನಿದು? ಹೋಗಲಿ, ’ಶ್ರೀ ಮುಕಬಿಂಕ’ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆಯೆ? ಇದೊಂದು ದೇವರ ಹೆಸರು. ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲವೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ...

ನಾಗವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಒಂದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ "ಶ್ರೀ ಮುಕಬಿಂಕ" ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು. ಅರೆ, ಇದು ಯಾವ ದೇವರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ "Shri Mookambika" ಎಂದಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೂಕಾಂಬಿಕ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಕಬಿಂಕ ಆಗಿದ್ದಳು.

ನಾನು ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಆಟೋ, ಲಾರಿ, ಟ್ಯಾಂಕರ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದರೂ ಇದರಷ್ಟು ನಗು ತರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಟೋ ದೇವರುಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ - ಪಟ್ಟಾಲಮ್ಮ, ಅಟ್ಟಿಲಕ್ಕಮ್ಮ (ಹಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಇರಬಹುದೆ?), ಛಾಯಾಪುತ್ರ, ಕೋಲಾರಮ್ಮ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಗಣೇಶ, ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಏಳು ಮಲೆ, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ, ಹೀಗೆ...

ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೂ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಿಗುತವೆ - ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅಣ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅಕ್ಕನ ಕೃಪೆ, ಮಾವನ ಕೊಡುಗೆ, ಮುಂತಾಗಿ.

No comments: