Sunday 22 February, 2009

ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ...ಆಡುತಿರುವ ಮೋಡಗಳೇ, ಹಾರುತಿರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳೇ
ಯಾರ ಭಯವೂ ನಿಮಗಿಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ...

ನೋಡಯ್ಯ ಕ್ವಾಟೆ ಲಿಂಗವೇ, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಜೋಡೀ ಕುಂತವೇ...


ಅಂಗಯ್ಯಷ್ಟಗಲಾ ಗೂಡು, ಆದ್ರೂನೂ ದರ್ಬಾರ್ ನೋಡು
ಪ್ರೀತೀಲಿ ಲೋಕ ಮರ್ತವೇ......

ಮಹಿಶಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ, ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ