Sunday, 22 February, 2009

ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ...ಆಡುತಿರುವ ಮೋಡಗಳೇ, ಹಾರುತಿರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳೇ
ಯಾರ ಭಯವೂ ನಿಮಗಿಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ...

ನೋಡಯ್ಯ ಕ್ವಾಟೆ ಲಿಂಗವೇ, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಜೋಡೀ ಕುಂತವೇ...


ಅಂಗಯ್ಯಷ್ಟಗಲಾ ಗೂಡು, ಆದ್ರೂನೂ ದರ್ಬಾರ್ ನೋಡು
ಪ್ರೀತೀಲಿ ಲೋಕ ಮರ್ತವೇ......

ಮಹಿಶಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ, ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ