Monday, 12 September, 2011

ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿ

"ಮಹಾರಾಜರು ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸ್ವಾಗತಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಬೇಕು"

2 comments:

sunaath said...

ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ, ಸಾರ್!

Sandeep K B said...

Nice, is this photo taken in rajasthan ?